Scheiden is nooit een pretje...
Maar scheiden van een narcist kan de hel zijn...

Scheiden van een narcist

Scheiden is nooit een pretje… maar scheiden van een narcist kan de hel zijn..

Deze echtscheidingen zijn financieel en emotioneel hoog-conflictueus:

 • financieel, omdat je partner je zo veel mogelijk zal willen pijn doen in je portefeuille (zelfs ten koste van zichzelf)
 • emotioneel, omdat vaak de kinderen worden ingezet (zelfs ten koste van de kinderen)

Hoe herken je het?

 • Loopt je partner hoog op met zichzelf?
 • Heeft je partner weinig empathie?
 • Heeft je partner altijd kritiek op jou en anderen?
 • Gelden de regels enkel voor anderen, maar niet voor je partner?
 • Kan je partner iedereen rond de vinger draaien?
 • Draait alles rondom je partner?
 • Ligt de fout altijd bij jou of iemand anders, maar nooit bij je partner?
 • Heeft je partner geen oog voor jouw gevoelens of standpunten?
 • Maakt je partner je klein? Enkel op zichzelf dan groot te voelen?
 • Is je partner gevoelig voor kritiek? Kan je een discussie nooit winnen?
 • Wil je partner altijd in de belangstelling staan?

Als het merendeel van deze vragen met ja beantwoord worden, dan is IN een relatie blijven moeilijk… UIT een relatie stappen nog moeilijker.

Wat kan je verwachten

Je partner zal op geen enkele manier verantwoordelijkheid nemen voor het falen van de relatie.

Je partner zal op alle mogelijke manieren willen bewijzen dat de fout bij jou ligt, en niet andersom.

Je partner zal proberen je te straffen voor het “onrecht” dat jij hebt veroorzaakt.

Je partner zal het uitbazuinen tegen iedereen die het wil horen welk “onrecht” je hebt veroorzaakt, in de hoop om medestanders te vinden.

De narcistische partner kan het eenvoudigweg “niet geloven wat je hem allemaal aandoet!”

De kans dat je in een hoog-conflictueuze echtscheiding/breuk terecht komt is dus meer dan reëel.

De narcistische partner zal je willen vermorzelen. En dit met de voor de hand liggende middelen.

Ten eerste door de kinderen in te zetten. Je partner weet dat hij je hiermee het hardst kan raken. De narcistische partner zal dreigen met de kinderen van je af te pakken, of dreigen om geen eurocent onderhoudsbijdrage te betalen. Niet dat dit mogelijk is, maar emotionele en psychologische dreigementen zijn het wapen van de narcistische partner. De narcistische partner geeft ook niet snel op. Je zal blijven lastig gevallen worden.

Ten tweede door je financieel pijn te willen doen. Dit in de hoop om verdere leven zo zuur als mogelijk te maken, of (soms) om je terug te winnen (hoe gek dit ook kan klinken). Vaak liegen ze over hun bezittingen of inkomsten. Vaak wordt er procedure op procedure gevoerd, om het je toch maar moeilijk te maken.

Ten derde door je niet los te laten. De narcistische partner zal onder het mom van te blijven communiceren, je leefwereld blijven binnendringen. Vaak draait de communicatie dan toch nog toxisch. Wees hier voorzichtig. Dit spelletje speelt de narcistische partner beter dan jou (en kan je dus niet winnen). Als je even terugkijkt op je relatie weet je waarom…

Hoe kan je vooruit?

 1. Bereid je goed voor.
  Zorg dat je kopieën hebt van inkomsten en uitgaven van het gezin en de vermogenstoestand van je gezin. Vaak is het de narcistische partner die de boekhouding doet en heb je weinig zicht op de zaken. Dit kan in je nadeel spelen, want je moet er niet op rekenen dat de narcistische partner het “netjes” zal spelen…
 2. Wees voorzichtig.
  Je kent je partner natuurlijk het beste. Jij weet dan ook of dreigementen ernstig moeten genomen worden of dat het maar loze dreigementen zijn. Neem toch maar geen risico’s.
 3. Word zo snel als mogelijk emotioneel onafhankelijk
  Emotionele afhankelijkheid houdt je in de ban van de narcistische partner. Je hebt dan ook baat bij snelle duidelijkheid, zeker als het om de kinderen gaat. Ook al is de regeling misschien niet honderd procent wat je wenst. Het feit dat er een afdwingbare regeling bestaat, is in de beginfase belangrijker dan dat ze helemaal goed zit.
 4. Word zo snel als mogelijk financieel onafhankelijk
  De narcistische partner zal dit om evidente redenen zoveel mogelijk bemoeilijken. Zorg dat je hier ruim op tijd aan begint en dat je een plan van aanpak hebt.
 5. Zoek versterking, of beter nog vertegenwoordiging
  Jijzelf zit in een web van afhankelijkheid. De narcistische partner kan jou dan wel proberen te bespelen, bij je vertegenwoordiger of advocaat lukt dit niet. Het is beter dat de aandacht wordt afgewend naar je advocaat, dan dat jijzelf het middelpunt van de belangstelling blijft.
 6. Probeer het alsjeblieft niet zelf op te lossen
  Verspil hier aub geen tijd of moeite aan. Ten eerste is dit emotioneel enorm belastend, ten tweede speelt de narcistische partner dit spelletje veel beter dan jij en kan je dit dus niet winnen… Vergeet niet dat de narcistische partner je toch niet zal loslaten en dat deze goed weet wat hij moet doen om je terug in zijn macht te krijgen.

Neem gerust contact met ons op voor een eerste verkennend gesprek, om na te gaan hoe je vooruit kan als je in deze situatie zit. Gebruik het formulier Eerste Advies of telefoneer ons. Wij hebben oplossingen.

Krijg gratis eerste advies over echtscheidingsrecht, familierecht, onderhoudsbijdragen en omgangsrecht over kinderen.