Welke Familierechtbank is bevoegd voor jouw zaak .

Houd voor het bepalen van de bevoegde Familierechtbank rekening met de volgende vuistregels:

  1. Als er al een Familierechtbank is gevat, dan blijft deze bevoegd.
  2. Als jullie kinderen hebben, dan wordt de bevoegdheid bepaald door het domicilie van de kinderen.
  3. (voor echtscheiding) Als jullie geen kinderen hebben, dan wordt de bevoegdheid bepaald door jullie laatste gezamenlijke woonplaats, meer bepaald het domicilieadres waar jullie het laatst hebben samengewoond of nog samenwonen.