Bemiddeling is de beste stap richting duurzame oplossingen

Bemiddelen

Als wij zelf de bemiddelaar zijn:

Onze bemiddelaars hanteren een welbepaald systeem in bemiddelingen.

Als de deelnemers aan de bemiddeling een advocaat hebben, dan komen deze altijd mee.

Wij streven er naar de bemiddeling in vier sessies af te handelen en binnen het budget van 1200 euro voor het geheel. Dit vertegenwoordigt acht uur bemiddeling en werk achter de schermen aan een uurtarief van 75 euro per partij (BTW vrij). Jullie bekomen hiervoor ieder een provisienota voor de helft.

De ervaring leert dat bemiddelingen die niet binnen deze uren kunnen afgehandeld worden, wellicht nooit tot een onderhandeld resultaat komen. Het heeft geen zin om dan vergadering op vergadering te houden als er toch geen goede afloop te verwachten valt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat, als partijen erg dicht bij de finish zitten, de bemiddeling moet eindigen. Flexibiliteit is er altijd, op voorwaarde dat de partijen van hun kant ook willen meewerken.

Wij hanteren een uiterst ethische en transparante werkwijze.

Er wordt onderling een datum afgesproken voor de eerste gezamenlijke sessie.
Op die eerste gezamenlijke sessie wordt het bemiddelingsprotocol ondertekend. Dit is niet alleen wettelijk verplicht, maar garandeert ook de vertrouwelijkheid van de bemiddeling. Alles wat gezegd en geschreven wordt vanaf de ondertekening van het bemiddelingsprotocol tot aan het einde van de bemiddeling is strikt vertrouwelijk en kan niet gebruikt worden in een rechtszaak of buiten de bemiddeling, tenzij met akkoord van alle partijen.

Vervolgens wordt na de eerste sessie, waarop de standpunten en belangen worden uiteengezet, een sessie met elke partij apart gehouden (caucus genaamd). Wie het eerst komt wordt op de eerste sessie afgesproken in onderling overleg.

Tot slot wordt er nog een gezamenlijke sessie gehouden met de twee partijen, hun advocaten en de bemiddelaar samen, waarbij een geschreven document (project van overeenkomst) wordt besproken, opgesteld door de bemiddelaar. In dit document staan de krijtlijnen van het akkoord zoals gedistilleerd door de bemiddelaar in de aparte gesprekken.

Tussendoor mogen partijen, of hun raadslieden, ons zo vaak bellen of mailen als zij nodig achten. Alles gebeurt onder dekking van de vertrouwelijkheid.

Meestal komt het tot een akkoord, of een gedeeltelijk akkoord. Indien er geen volledig akkoord is, wordt besproken wat er met de overige punten van discussie moet gebeuren.

Wil je een bemiddelingsdossier openen zonder advocaten ?

Gebruik dan deze link:

https://formulieren.echtscheidingsrecht.be/bemiddelingsprotocolzonderadvocaten

Als wij jou assisteren in een bemiddeling:

Als wij optreden als jouw advocaat in een bemiddeling, staan we aan jouw kant ! Wij helpen je met in het kaart brengen van jouw behoeften en belangen, en streven ernaar een oplossing te vinden waar je je in kan vinden. 

De technieken die wij als bemiddelaar geleerd hebben in diverse opleiding zijn hierbij een meerwaarde, en leiden tot een gedragen akkoord.

Je voelt je gesteund en je kan tijdens de bemiddeling ruggespraak plegen met je vertrouwenspersoon, die jouw belangen verdedigt en je ten allen tijde kan adviseren omtrent je rechten en plichten. Dit is enorm waardevol en wordt tijdens de bemiddeling als zeer productief en probleemoplossend ervaren. Je staat er nooit alleen voor.

Krijg gratis eerste advies over echtscheidingsrecht, familierecht, onderhoudsbijdragen en omgangsrecht over kinderen.