Informatie verplichting op basis van de dienstenwet, Wetboek van Economisch Recht (WER).

Dienstenwet

DEEL 1: verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1. UW ADVOCAAT EN ZIJN KANTOOR U vertrouwt Uw dossier toe aan Mr. Johan Brees Mr. Johan Brees is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balies van Leuven, en Limburg Het administratief hoofdkantoor van Mr. Brees is gevestigd te 3500 Hasselt, Grote Breemstraat 37. Mr. Brees baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit. Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0854.972.450. Per e-mail kan U Mr. Brees bereiken via secretariaat@vocaat.com De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Brees is verzekerd bij nv Amlin Europe als hoofdverzekeraar (en medeverzekeraars Zurich, KBC), contact: Vanbreda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. Deze verzekering verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van ter verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. 2. UW ADVOCAAT EN ZIJN DIENSTVERLENING U kan bij Mr. Brees terecht voor onder meer de volgende diensten:
  • Adviseren
  • Bemiddelen
  • Onderhandelen
  • Verdedigen op de rechtbank
3. VOOR INFORMATIE OF BIJ KLACHTEN Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u Mr. Brees bereiken: 4. OPMERKINGEN:
  • Op vraag van zijn cliënt verstrekt Mr. Brees informatie over zijn ereloon over de berekeningswijze hiervan.
  • Mr. Brees is niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de OVB (Orde van Vlaamse Balies) en van zijn balies.
  • Mr. Brees maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen
DEEL 2: Facultatief te verstrekken – op verzoek van de cliënt 1. WAT KOST UW ADVOCAAT ? De standaard ereloonovereenkomst van Mr. Brees kan u op eenvoudig verzoek bekomen via secretariaat@vocaat.com 2. BEROEPSREGELS EN GEDRAGSCODES Als advocaat ingeschreven aan de balies van Leuven, Hasselt en Tongeren, is Mr. Brees onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies die kan geraadpleegd worden op www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87 alsook aan de reglementen van bovenvermelde balies die geraadpleegd kunnen worden op www.balieleuven.be, www.balielimburg.be.

Krijg gratis eerste advies over echtscheidingsrecht, familierecht, onderhoudsbijdragen en omgangsrecht over kinderen.