Uw belangen verdedigen, tot in de rechtbank

Procederen

Als een familiaal geschil toch voor de rechtbank wordt gebracht, wil dit zeggen dat partijen nood hebben aan een derde persoon, de rechter, die de knoop doorhakt en beslist hoe het in de toekomst zal zijn.

Ons kantoor staat je bij en verdedigt je belangen in procedures omtrent ondermeer:

 • Dringende en voorlopige maatregelen bij gezinsproblemen, afzonderlijke woonst, betredingsverbod, ouderlijk gezag, omgangsregeling kinderen, onderhoudsbijdrageregeling voor kinderen, onderhoudsgeld tussen partners (uitkering tussen partners na echtscheiding) voorlopig gebruik goederen, vervreemdingsverbod, inventarisatie, …
 • Echtscheiding door onderlinge toestemming
 • Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
 • Procedure tot wijziging
  • Van onderhoudsgelden tussen partners,
  • Onderhoudsbijdragen voor kinderen,
  • Wijziging ouderlijk gezag,
  • Verblijfsregeling van de kinderen
 • Vereffening en verdeling na echtscheiding, toewijzing echtelijke woonst, vergoedingsrekeningen, beheersrekeningen
 • Problemen tussen feitelijk en wettelijk samenwonenden
 • Erfrecht
 • Testamenten
 • Schenkingen
 • Afstamming
 • Adoptie
 • Erkenning
 • Omgangsrecht grootouders
 • Verdediging van minderjarigen voor de Jeugdrechtbank
 • Burgerlijke partijstellingen voor de jeugdrechtbank
 • Beschermingsstatuten inzake onbekwamen : bewindvoeringen
Heb je een specifieke vraag omtrent een procedure ? neem getust telefonisch of online contact met ons op. Wij beantwoorden al je vragen.

Krijg gratis eerste advies over echtscheidingsrecht, familierecht, onderhoudsbijdragen en omgangsrecht over kinderen.