Onderhandelen

Onderhandelen is een goede stap

richting conflictontmijning

Onderhandelen is een overleg dat plaatsvindt tussen partijen, met de hulp van hun respectievelijke advocaten, met het oog op het afsluiten van een overeenkomst of de regeling van een geschil.
Onderhandelen in juridische geschillen is dan ook niet te vergelijken met het afdingen op een markt, of gemakkelijkheidshalve “de peer in tweeën doen”. De gulden middenweg, is vaak niet de weg die u in wilt slaan.

In een echtscheidingsonderhandeling waar het vaak draait rond de kinderen en de financiële aspecten, wordt gezocht naar belangen en waarden van de partijen, hun opties en mogelijke oplossingen.

Belangen kunnen tegengesteld, gelijklopend of verenigbaar zijn.
Het integratief onderhandelen (dat wil zeggen: het moment dat de onderhandelaar de intentie heeft om samen met de andere onderhandelaar tot een compromis te komen waar beiden baat bij hebben, een win-winsituatie, zeg maar) creëert zoveel mogelijk waarde voor beide partijen. Daarna wordt pas ieders deel van die gecreëerde waarde opgeëist.
Ons kantoor is zeer bedreven in het onderhandelen, en tracht altijd eerst een onderhandelde of bemiddelde oplossing uit te werken, alvorens te procederen.